Đầu chuyển khẩu BAKER 1/2" lên 3/4"

Còn hàng

Liên hệ

Đầu chuyển đen là loại chuyên dụng khi dùng với ứng dụng có momen xoắn lớn, tốc độ quay cao.

Đầu chuyển 1/2" sang 3/4", sử dụng kết hợp với đầu tuýp. súng khí nén.

Đầu chuyển được sử dụng để chuyển kích thước đầu vuông từ nhỏ lên lớn

Đầu chuyển đen là loại chuyên dụng khi dùng với ứng dụng có momen xoắn lớn, tốc độ quay cao.

Khoá tuýp bằng bi.

Tất cả các đầu khẩu/ tuýp đen đều có lỗ xuyên để chốt cứng đầu tuýp vào máy vặn.

Sản phẩm liên quan