Đầu chuyển lục giác thành bulong nhiều cỡ

Còn hàng

50.000₫

Chuyển đổi nhanh chóng , tối ưu tiện ích

+ Đầu 1/4 - 1/4 * chiều dài 50mm ------ 1/4 '' đầu gắn lưỡi khoan có thể chuyển đổi thành đầu vuông 6.35mm

+ Đầu 3/8 - 1/4 * chiều dài 50mm ------ 1/4 '' đầu gắn lưỡi khoan có thể chuyển đổi thành đầu vuông 9.53mm

+ Đầu 1/2 -1/4 * chiều dài 50mm ------ 1/4 '' đầu gắn lưỡi khoan có thể chuyển đổi thành đầu vuông 12.7mm

+ Đầu 1/4 - 1/4 * chiều dài 65mm ------ 1/4 ''đầu gắn lưỡi khoan có thể chuyển đổi thành đầu vuông 6.35mm

+ Đầu 3/8 - 1/4 * chiều dài 65mm ------ 1/4 '' đầu gắn lưỡi khoan có thể chuyển đổi thành đầu vuông 9.53mm

+ Đầu 1/2 - 1/4 * chiều dài 73mm ------ 1/4 '' đầu gắn lưỡi khoan có thể chuyển đổi thành đầu vuông 12.7mm

+ Đầu 1/4- 1/4 * chiều dài 25mm ------ 1/4 '' đầu gắn lưỡi khoan có thể chuyển đổi thành đầu vuông 6.35mm

+ Đầu 1/4 -1/4 * chiều dài 30mm ------ 1/4 '' đầu gắn lưỡi khoan có thể chuyển đổi thành đầu vuông 6.35mm

Sản phẩm liên quan