Thước kẹp đồng hồ FUJISAN 150mm 200mm 300mm độ chính xác tuyệt đối

Còn hàng

📌Ứng dụng:
Thước cặp đồng hồ (Dial Vernier Caliper) là một công cụ rất chính xác và đáng tin cậy. Điều này sẽ cho thấy làm thế nào để đo đúng phần và làm thế nào để đọc cho hàng nghìn. Công cụ này thường được sử dụng cho gia công và ứng dụng tự động.

 

 

Sản phẩm liên quan